Neues vom Neubau (Stand: 23.03.2022)

(Fotos von Tamina, Mini Göbo-Redaktion)