Neues vom Neubau (Stand: 08.06.)

(Fotos von Pia, Letizia, MiniGöbo-Redaktion)